LLL – Baby Café

eisepicerie_logoGesond akafen – gesond liewen

LLL – Baby Café @ Eis Epicerie Zolwer

Organiséiert vun “La Leche League Luxembourg”

logo-lllLLL ass eng international, vun der Weltgesondheetsorganisatioun an der UNICEF unerkannten Organisatioun um Gebitt vum Nieren

-Dir sidd schwanger a wëllt nieren?
-Dir stëllt äre Puppelchen oder ärt klengt Kand a sicht Kontakter mat Gläichgesënnten?
-Dir niert a musst geschwënn erëm schaffen goen?
-Dir sidd Papp a wëllt är Fra beim Nieren ënnerstëtzen?
-Dir sidd ganz einfach um Stëllen interesséiert?

Bei dësen Treffen kennt dir iech an engem gemittlechen Kader iwwert d’Stëllen a vill aner Themen austauschen, iech informéieren an aner Mammen kenne léieren.

Treffen:

Samschdes, 29.  Abrëll 2017
Mëttwochs, 3. Mee 2017
Samschdes, 27. Mee 2017
Mëttwochs, 21. Juni 2017

Auerzäit: 9 – 11 Auer

Weider Informatiounen: http://www.lalecheleague.lu/

affiche-internetsait-lu

 

LLL – Baby Café

Rencontre – allaitement

Organisateur: La Leche League Luxembourg

logo-lllLLL est une organisation internationale pour l’allaitement, reconnue par l’OMS et par l’Unicef

Informations sur:

-l’aillement
-Sommeil
-Introduction des solides
-Reprise du travail
-Etc

-Vous êtes enceinte et vous*désirez allaiter?
Mettez toutes les chances de votre côté et recevez les informations
Nécessaires à un bon départ.
-Vous allaitez votre bébé ou votre bambin et vous souhaitez rencontrer d’autres mamans      allaitantes
Soyez les bienvenues à nos réunions
-Vous reprenez votre travail et vous souhaitez poursuivre votre allaitement
Vous obtiendrez conseils et idées pour concilier les deux

Dans un climat chaleureux et respectueux nous partageons nos expériences sur l’allaitement et nous répondons à vos questions sur l’introduction de solides, le rythme de sommeil du bébé, le portage du bébé, etc.

RDV:

Samedi, 29 avril 2017
Mercredi, 3 mai 2017
Samedi, 27 mai 2017
Mercredi, 21 juin 2017

Horaires: 9h – 11h

Plus d’informations: http://www.lalecheleague.lu/

affiche-internetsait-fr